Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://www.pk-nokia.fi.

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

  1. Rekisterinpitäjä

Pintakäsittely Nokia Oy
Pikkukorventie 6
37150 NOKIA. Puh: 010 38 40206

Y-tunnus: 0879294-6

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tatu Suoniemi
+35810 38 40206
tatu.suoniemi[at]pk-nokia.fi

3. Rekisterin nimi
Pintakäsittely Nokia Oy verkkokaupan/käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Pintakäsittely Nokia Oy verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin (vain luvan antaneille) sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Pintakäsittely Nokia Oy verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pintakäsittely Nokia Oy verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Uusien (5/2018) EU:n yleisten tietosuoja-asetuksien 2016/679 GDPR mukaisesti ilmoitamme että ostoksen teon yhteydessä tiedot siirtyvät myös verkkosivun ylläpidon MMD networksin arkistoihin. Heidän sopimusehdot löydät tästä https://mmd.net/sopimusehdot/.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Pintakäsittely Nokia Oy

Y-tunnus 0879294-6

PIKKUKORVENTIE 6, 37150 NOKIA

+358 (0) 10 38 40206 (tehtaan aukioloaikojen mukaan)

tatu.suoniemi[at]pk-nokia.fi

Metallin pinnoitusta yli 40 vuoden kokemuksella.